Zespół Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Nauczyciele

JÓZEFA MARCHEWICZ

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

IM. P. SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH

 

 

ANNA CHILICKA

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

IM. P. SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH

 

DANUTA ANDREARCZYK
PEDAGOG SZKOLNY

 ZESPOŁY ZADANIOWO - PROBLEMOWE
działające w ZSP w Pogódkach w r. szk. 2016 / 2017

1. Zespół wychowania przedszkolnego – lider Aleksandra Wysocka, Emilia Gdaniec, Maria Marchewicz, Aleksandra Turek, ks. Marcin Baska.

2. I etap edukacji   – zespół samokształceniowy  kl. I – III – lider Maria Bielang, Grażyna Trapp,  Urszula Jendernalik, Marta Muszyńska, Aleksandra Turek, Joanna Kotlewska, Danuta Trapp.

3. II etap edukacji – zespół przedmiotowo-wychowawczy kl IV – VI – lider Joanna Żygowska, Kryspin Karnat, Mariola Laskowska i nauczyciele uczący w klasach IV – VI.

4. III etap edukacji – zespół przedmiotowo-wychowawczy kl. I – III gim. – lider Malwina Miotke, Hanna Makowska, Bożena Szczęsna i nauczyciele uczący w klasach gimnazjalnych.

5. Zespół klasyfikacyjny – przewodnicząca Danuta Andrearczyk, Maria Bielang, Iwona Gnacińska.

6. Zespół statutowy – Danuta Andrearczy, Anna Chilicka, Maria Marchewicz.

7. Zespoły ds. projektów edukacyjnych – koordynator wychowawca. kl. II gim. Hanna Makowska.

8. Zespoły ewaluacji wewnętrznej – liderzy: Hanna Makowska, Iwona Gnacińska.

9. Zespół poprawy efektów kształcenia w szkole podstawowej – lider Iwona Gnacińska i nauczyciele uczący w kl. IV - VI.

10. Zespół poprawy efektów kształcenia w gimnazjum – lider Bożena Szczęsna    i nauczyciele uczący w kl. I – III gimnazjum.

11. Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – koordynator pedagog Danuta Andrearczyk, nauczyciele uczący na danym etapie edukacji, logopedzi, nauczyciele terapii pedagogicznej.

12. Zespół promocji szkoły – D. Andrearczyk, I. Gnacińska, A. Turek, J. Żygowska,  B. Szczęsna, A. Wysocka, E. Gdaniec, A. Chilicka.

 
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
WYCHOWAWSTWA
1. Punkt przedszkolny   - Aleksandra Wysocka
2. Oddział przedszkolny 5- latków - Emilia Gdaniec
3. Oddział przedszkolny 6-latków - Maria Marchewicz
4. Klasa I    - Urszula Jendernalik
5. Klasa II    - Marta Muszyńska
6. Klasa III a   - Grażyna Trapp
7. Klasa III b   -Maria Bielang
8. Klasa IV   - Joanna Żygowska
9. Klasa V    - Kryspin Karnat
10. Klasa VI   - Mariola Laskowska
11. Klasa I gim.   - Bożena Szczęsna
12. Klasa II gim.   - Hanna Makowska
13. Klasa III gim.   - Malwina Miotke
 
OPIEKUNOWIE  ORGANIZACJI SZKOLNYCH
1. Samorząd Szkolny     -  J. Żygowska,
2. Mały Samorząd Szkolny  -  G. Trapp
3. SKO     -  D. Andrearczyk
4. LOP     -  M. Miotke
5. Sklepik uczniowski   -  D. Andrearczyk
 
KÓŁKA – ZAJĘCIA DODATKOWE
1. Kółko dziennikarskie  - D. Andrearczyk, A. Turek
2. Kółko teatralne   - A. Turek
3. Kółko regionalne    - D. Trapp
 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 01.09.2016r.
2. Zimowa przerwa świąteczna- 23-31.12.2016r.
3. Ferie zimowe-16-29.01.2017r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna- 13-18.04.2017r.
5. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum- 19-21.04.2017r. (godz. 9.00 i 11.00)
Dodatkowy termin egzaminu- 01-02.06.2017r. 05.06.2017r.
7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych- 22.06.2017r.
8. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17- 23.06.2017r.
9. Ferie letnie- 26.06- 31.08.2017r.


Święta państwowe i kościelne:
11.11.2016r., 06.01.2017r., 16-17.04.2017r., 01,03.05.2017r., 15.06.2017r.
Święto Patrona Szkoły-12.09.2016r.
Dzień Chłopaka- 30.09.2016r.
Dzień Edukacji Narodowej-14.10.2016r.
Wigilia środowiskowa- 15.12.2016r.
Dzień Babci i Dziadka-16.01.2017r.
Święto Wiosny- 21.03.2017r.
Przyjazna Szkoła-.24.04.2017r.
Dzień Matki- 26.05.2017r.

Imię i nazwisko      

           Nauczany przedmiot

     Józefa Marchewicz

      matematyka

     Anna Chilicka

      terapia pedagogiczna

     Danuta Andrearczyk   

      technika, pedagog szkolny,

     Maria Bielang

edukacja wczesnoszkolna, terapia ped.

     Beata Bukowska  

      fizyka

     Marta Muszyńska

      edukacja wczesnoszkolna

     Emilia Gdaniec       oddział przedszkolny 5-latków, terapia pedagogiczna

     Aleksandra Turek

      język angielski

     Iwona Gnacińska

      matematyka

     Joanna Gołąbek

      język niemiecki

     Maria Brzoskowska

      chemia

     Mariola Laskowska

      wychowanie fizyczne, religia, gimnastyka korekcyjna

     Joanna Kotlewska       muzyka, zajęcia świetlicowe

     Hanna Makowska

      historia, WOS, rewalidacja

     Karolina Tyborczyk

      język angielski, logopedia

     Maria Marchewicz

      oddział przedszkolny 6-latków

     Malwina Miotke

      przyroda, biologia, WDŻ

     Witold Prabucki

      geografia

     Bożena Szczęsna

      język polski. terapia pedagogiczna

     Ks. Marcin Baska

      religia

     Kryspin Karnat

      wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

     Danuta Trapp

      biblioteka

     Grażyna Trapp

      edukacja wczesnoszkolna, religia

     Urszula Jendernalik       edukacja wczesnoszkolna, religia

     Ewa Ryciak

      plastyka, zajęcia artystyczne

     Sławomir Wołoszyk

      informatyka

     Aleksandra Wysocka

      oddział przedszkolny 3i 4- latków, gimnastyka korekcyjna

     Joanna Żygowska

      język polski, rewalidacja

 

 

 

 

 


 
 

Twój numer IP -54.162.50.232
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 57 odwiedzający (123 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=