Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Nauczyciele

JÓZEFA MARCHEWICZ

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. P. SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH

 

 

ANNA CHILICKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. P. SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH

 

JOANNA KOTLEWSKA
PEDAGOG SZKOLNY

 ZESPOŁY ZADANIOWO - PROBLEMOWE
działające w SP w Pogódkach w r. szk. 2017 / 2018

1. Zespół wychowania przedszkolnego lider Aleksandra Wysocka, Małgorzata Mazurowska, Grażyna Trapp, Aleksandra Turek, Mariola Laskowska.

2. I etap edukacji   – zespół samokształceniowy  kl. I – III – lider Urszula Jendernalik, Maria Bielang, Marta Muszyńska, Aleksandra Turek, ks. Marcin Baska, Danuta Trapp.

3. II etap edukacji – zespół przedmiotowo-wychowawczy kl IV – VI – lider Joanna Żygowska, Kryspin Karnat, Mariola Laskowska, Karolina Tyborczyk, Aleksandra Turek i nauczyciele uczący w klasach IV – VI.

4. III etap edukacji – zespół przedmiotowo-wychowawczy kl. I – III gim. –
lider Bożena Szczęsna, Hanna Makowska  i nauczyciele uczący w klasach gimnazjalnych.

5. Zespół klasyfikacyjnyprzewodnicząca Maria Bielang, Joanna Kotlewska i Iwona Gnacińska.

6. Zespół statutowy – Maria Muszyńska, Joanna Kotlewska, Karolina Tyborczyk.

7. Zespoły ds. projektów edukacyjnych – koordynator wychowawca. kl. II gim. Bożena Szczęsna.

8. Zespoły ewaluacji wewnętrznej – liderzy:
Iwona Gnacińska, Hanna Makowska.

9. Zespół poprawy efektów kształcenia w szkole podstawowej lider Iwona Gnacińska i nauczyciele uczący w kl. IV - VII.

10. Zespół poprawy efektów kształcenia w gimnazjum lider Bożena Szczęsna i nauczyciele uczący w kl. II – III gimnazjum.

11. Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – koordynator pedagog Joanna Kotlewska, nauczyciele uczący na danym etapie edukacji, logopedzi, nauczyciele terapii pedagogicznej.

12. Zespół promocji szkoły –  I. Gnacińska, A. Turek, J. Żygowska,  B. Szczęsna, A. Wysocka, M. Muszyńska, A. Chilicka.

 
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
WYCHOWAWSTWA
1. Punkt przedszkolny   - Aleksandra Wysocka
2. Oddział przedszkolny 5- latków - Małgorzata Mazurowska
3. Oddział przedszkolny 6-latków - Grażyna Trapp
4. Klasa I    - Maria Bielang
5. Klasa II    - Urszula Jendernalik
6. Klasa III  - Marta Muszyńska
7. Klasa IVa   - Aleksandra Turek
8. Klasa IVb   - Karolina Tyborczyk
9. Klasa V    - Joanna Żygowska
10. Klasa VI   - Kryspin Karnat
11. Klasa VII   - Mariola Laskowska
12. Klasa II gim.   - Bożena Szczęsna
13. Klasa III gim.   - Hanna Makowska
 
OPIEKUNOWIE  ORGANIZACJI SZKOLNYCH
1. Samorząd Szkolny     -  J. Żygowska,
2. Mały Samorząd Szkolny  -  M. Muszyńska
3. SKO     -  M. Miotke
4. LOP     -  M. Miotke
5. Sklepik uczniowski   -  J. Kotlewska
 
KÓŁKA – ZAJĘCIA DODATKOWE
1. Kółko dziennikarskie  - K. Tyborczyk, A. Turek
2. Kółko teatralne   - A. Turek
3. Kółko regionalne    - D. Trapp
 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 04.09.2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna- 23-31.12.2017r.
3. Ferie zimowe- 29.01-11.02.2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna- 29.03-03.04.2018r.
5. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum- 18-20.04.2018r. (godz. 9.00 i 11.00)
Dodatkowy termin egzaminu- 04-06.06.2018r.
7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych- 21.06.2018r.
8. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18- 22.06.2018r.
9. Ferie letnie- 23.06- 31.08.2018r.


Święta państwowe i kościelne:
11.11.2017r., 06.01.2018r., 01-02.04.2018r., 01,02,03.05.2018r., 31.05.2018r.
Święto Patrona Szkoły-12.09.2017r.
Dzień Chłopaka- 29.09.2017r.
Dzień Edukacji Narodowej-13.10.2017r.
Wigilia środowiskowa- 15.12.2017r.
Dzień Babci i Dziadka- 23.01.2018r.
Święto Wiosny- 21.03.2018r.
Dzień Matki- 30.05.2018r.

Imię i nazwisko      

           Nauczany przedmiot

     Józefa Marchewicz

      matematyka, świetlica

     Anna Chilicka

      terapia pedagogiczna

     Joanna Kotlewska   

     muzyka, zaj. artystyczne, pedagog szkolny, świetlica

     Maria Bielang

edukacja wczesnoszkolna, terapia ped.

     Robert Szynalewski  

      fizyka

     Marta Muszyńska

      edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,świetlica

     Małgorzata Mazurowska
      oddział przedszkolny 5-latków, terapia pedagogiczna

     Aleksandra Turek

      język angielski

     Iwona Gnacińska

      matematyka

     Adam Becker

      język niemiecki

     Maria Brzoskowska

      chemia

     Mariola Laskowska

      wychowanie fizyczne, religia, gimnastyka korekcyjna

     Ewa Armatowska
technika, plastyka     

     Hanna Makowska

      historia, WOS, rewalidacja, świetlica

     Karolina Tyborczyk

      język angielski, logopedia

     Grażyna Trapp

      oddział przedszkolny 6-latków, religia, świetlica

     Malwina Miotke

      przyroda, biologia, WDŻ, świetlica

     Anna Zgryza

      geografia

     Bożena Szczęsna

      język polski, terapia pedagogiczna

     Ks. Marcin Baska

      religia

     Kryspin Karnat

      wychowanie fizyczne

     Danuta Trapp

      biblioteka, świetlica

     Urszula Jendernalik       edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

     Sławomir Wołoszyk

      informatyka

     Aleksandra Wysocka

      oddział przedszkolny 3i 4- latków, gimnastyka korekcyjna, logopedia

     Joanna Żygowska

      język polski, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

 

 

 

 

 


 
 

Twój numer IP -54.81.195.140
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (62 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=