Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Nauczyciele

JOANNA SZUTY

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. P. SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH

 

 

HANNA MAKOWSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. P. SZTURMOWSKIEGO W POGÓDKACH

 

JOANNA KOTLEWSKA
PEDAGOG SZKOLNY

 ZESPOŁY ZADANIOWO - PROBLEMOWE
działające w SP w Pogódkach w r. szk. 2018 / 2019

1. Zespół wychowania przedszkolnego lider Aleksandra Wysocka, Małgorzata Mazurowska, Dorota Malinowska, Aleksandra Turek, Mariola Laskowska.

2. I etap edukacji   – zespół samokształceniowy  kl. I – III – lider Urszula Jendernalik, Maria Bielang, Grażyna Trapp, Aleksandra Turek, ks. Dominik, Danuta Trapp.

3. II etap edukacji – zespół przedmiotowo-wychowawczy kl IV – VI – lider Joanna Żygowska, Kryspin Karnat, Mariola Laskowska, Iwona Gnacińska, Aleksandra Turek, Joanna Kotlewska i nauczyciele uczący w klasach IV – VIII.

4. III etap edukacji – zespół przedmiotowo-wychowawczy kl. III gim. –
lider Bożena Szczęsna i nauczyciele uczący w klasie gimnazjalnej.

5. Zespół klasyfikacyjnyprzewodnicząca Iwona Gnacińska, Maria Bielang i Joanna Kotlewska.

6. Zespół statutowy – Hanna Makowska, Joanna Kotlewska, Aleksandra Turek,Sylwia Czajka.


7. Zespół poprawy efektów kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum lider Bożena Szczesna i nauczyciele uczący w kl. IV - VIII i III gim.

8. Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – koordynator pedagog Joanna Kotlewska, nauczyciele uczący na danym etapie edukacji, logopedzi, nauczyciele terapii pedagogicznej.

9. Zespół promocji szkoły –  I. Gnacińska, A. Turek, J. Żygowska,  B. Szczęsna, A. Wysocka, Hanna Makowska.

10. Zespół do spraw ewaluacji planu lekcji- H. Makowska, I. Gnacińska, A. Turek

 
 
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
WYCHOWAWSTWA
1. Punkt przedszkolny   - Aleksandra Wysocka
2. Oddział przedszkolny 5- latków - Małgorzata Mazurowska
3. Oddział przedszkolny 6-latków - Dorota Malinowska
4. Klasa I    - Grażyna Trapp
5. Klasa II    - Maria Bielang
6. Klasa III  - Urszula Jendernalik
7. Klasa IV  - Iwona Gnacińska

8. Klasa Va   - Aleksandra Turek
9. Klasa Vb   - Joanna Kotlewska
10. Klasa VI    - Joanna Żygowska
11. Klasa VII   - Kryspin Karnat
12. Klasa VIII   - Mariola Laskowska
13. Klasa III gim.   - Bożena Szczęsna
 
OPIEKUNOWIE  ORGANIZACJI SZKOLNYCH
1. Samorząd Szkolny     -  J. Żygowska,
2. Mały Samorząd Szkolny  -  M. Bielang
3. SKO     -  M. Miotke
4. LOP     -  M. Miotke
5. Sklepik uczniowski   -  J. Kotlewska
 
KÓŁKA – ZAJĘCIA DODATKOWE
1. Kółko muzyczne  - J. Kotlewska
2. Kółko teatralne   - A. Turek
3. Kółko regionalne    - D. Trapp
 

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 03.09.2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna- 22-31.12.2018r.
3. Ferie zimowe- 11.02-24.02.2019r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna- 18.04-23.04.2019r.
5. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum- 10-12.04.2019r. (godz. 9.00 i 11.00)
Dodatkowy termin egzaminu- 03-05.06.2019r.
6. Egzamin ósmoklasisty - 15-17.04.2019r.
Dodatkowy termin egzaminu- 03-05.06.2019r.
7. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych- 19.06.2019r.
8. Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19- 21.06.2019r.
9. Ferie letnie- 22.06- 31.08.2019r.


Święta państwowe i kościelne:
11.11.2018r., 06.01.2019r., 21-22.04.2019r., 01,02,03.05.2019r., 20.06.2019r.
Święto Patrona Szkoły-12.09.2018r.
Dzień Chłopaka- 28.09.2018r.
Dzień Edukacji Narodowej-12.10.2018r.
Wigilia środowiskowa- .12.2018r.
Dzień Babci i Dziadka- 23.01.2019r.
Święto Wiosny- 21.03.2019r.
Dzień Matki- 27.05.2019r.

Imię i nazwisko      

           Nauczany przedmiot

     Joanna Szuty

      WOS, świetlica, terapia pedagogiczna

     Sylwia Czajka

      matematyka, fizyka, świetlica

     Joanna Kotlewska   

     muzyka, zaj. artystyczne, pedagog szkolny, świetlica

     Maria Bielang

edukacja wczesnoszkolna, terapia ped.

     Dorota Malinowska

      oddział 6-latków

    Monika Jankowska

      terapia pedagogiczna, świetlica

     Małgorzata Mazurowska
      oddział przedszkolny 5-latków, terapia pedagogiczna

     Aleksandra Turek

      język angielski

     Iwona Gnacińska

      matematyka, wf

     Katarzyna Sturmowska-Hinc

      język niemiecki

     Maria Brzoskowska

      chemia

     Mariola Laskowska

      wychowanie fizyczne, religia, gimnastyka korekcyjna

     Ewa Armatowska
technika, plastyka     

     Hanna Makowska

      historia

     Natalia Nowak

      język angielski

     Grażyna Trapp

    edukacja wczesnoszkolna

     Malwina Miotke

      przyroda, biologia, WDŻ, świetlica

     Anna Zgryza

      geografia

     Bożena Szczęsna

      język polski, terapia pedagogiczna

     Ks. Dominik Roczniak

      religia

     Kryspin Karnat

      wychowanie fizyczne

     Danuta Trapp

      biblioteka

     Urszula Jendernalik       edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

     Sławomir Wołoszyk

      informatyka

     Aleksandra Wysocka

      oddział przedszkolny 3i 4- latków, gimnastyka korekcyjna, logopedia

     Joanna Żygowska

      język polski, rewalidacja

 

 

 

 

 


 
 

Twój numer IP -34.229.76.193
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 65 odwiedzający (108 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=