Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Przedszkole
 
Przedszkole przy ul.Cystersów 13 w Pogódkach czynne jest w godzinach 8.00-13.00.


ROK SZKOLNY 2018/2019


Wycieczka do LOOPYS WORLD

17 maja 2019r. odbyła się przedszkolna wycieczka autokarowa do Gdańska, którą rozpoczęliśmy od wspaniałej i szalonej zabawy w Loopy’s World. Wyśmienity pobyt w Loopy’s zakończyliśmy obiadem, po czym udaliśmy się na spacer po historycznym centrum Gdańska. Podziwialiśmy urokliwe, odrestaurowane kamieniczki i zabytki znajdujące się przy ulicy Długiej. Odwiedziliśmy Manufakturę słodyczy CiuCiu, gdzie obejrzeliśmy pokaz wyrobu  lizaków o pysznym smaku gumy balonowej. Po wizycie w CiuCiu był czas na lody i zakup pamiątek. To był piękny, pełen atrakcji dzień! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Aleksandra Wysocka
PRZEDSZKOLNE TALENTY  (3,4 –latki)

22 marca 2019r. na sali gimnastycznej SP w Pogódkach odbył się konkurs dla dzieci 3-6 letnich „Przedszkolne talenty”. Wszyscy uczestnicy konkursu pięknie zaprezentowali swoje zdolności przed dużą publicznością dzieci, młodzieży, rodziców i pracowników szkoły. W kategorii wiekowej 3,4-latków I miejsce zdobył Przemysław Jastrzębski (lat 4), II miejsce Agata Bielang (lat 3), III miejsce Wiktoria Czajka (lat 4), wyróżnienie otrzymała Adrianna Patan (lat 4). Jesteśmy pełni podziwu z występów przedszkolaków i życzymy im, aby pielęgnowali i rozwijali swoje talenty oraz pasje.

Aleksandra WysockaŻEGNAJ ZIMO! WITAJ WIOSNO!„Pozwól mi zrobić to samodzielnie”
- ELEMENTY PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W „CHATCE PUCHATKA”Na temat geniuszu metody Marii Montessori powstało wiele książek i artykułów. Niewątpliwie była i jest ona przełomem w pedagogice. Dlatego, choć w wielkim skrócie, pragnę przybliżyć jej postać i twórczość. Maria Montessori żyła w latach 1870 – 1952. Była Włoszką, pierwszą kobietą, która ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim, lekarzem psychiatrą, antropologiem, pedagogiem, twórczynią nowatorskiej metody pedagogicznej („metoda Montessori”) powstałej w wyniku licznych badań naukowych i obserwacji.
Głównym zadaniem metody Marii Montessori jest wspieranie samodzielności dzieci, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju umysłowego, duchowego i fizycznego.

Cele pedagogiki Marii Montessori:
•    rozwijanie samodzielności i wiary we własne możliwości;
•    wypracowanie zamiłowania do porządku i pracy;
•    wypracowanie zamiłowania do ciszy;
•    osiąganie długotrwałej koncentracji;
•    wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie;
•    uniezależnienie od nagrody;
•    szacunek do pracy innych osób;
•    formowanie postaw wzajemnej pomocy, a nie rywalizacji.    Pedagogika Marii Montessori to rewolucyjna metoda edukacji, opierająca się na założeniu, że dziecko ma naturalną chęć poznawania, „chłonny umysł” dzięki któremu przyswaja każdą wiedzę, uczy się w sposób naturalny, spontaniczny i bez wysiłku. Wszystko to, czego dziecko w okresie przedszkolnym się nauczyło, czego doświadczyło, co zobaczyło – kształtuje jego późniejszą osobowość. Należy pamiętać, że dzieci nie uczą się dlatego, że są inteligentne, lecz są inteligentne dlatego, że się uczą. Maria Montessori twierdziła, że „Rozwój dziecka związany jest z rozwojem dłoni”. „Inteligencja dziecka (…) wraz z aktywnością manualną osiąga poziom wyższy, zaś dziecko, które posługiwało się dłońmi, ma silniejszy charakter”. Maria Montessori mówiła, że ręka jest najważniejszym nauczycielem dziecka. To właśnie zadania, które dziecko „rozwiązuje” własnymi rękoma, maksymalnie skupiając przy tym uwagę, są najbardziej rozwijające.

    W 1897 roku Maria Montessori podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego. W swojej pracy szczególną uwagę zwracała na dzieci upośledzone umysłowo. Los tych dzieci, uważanych przez społeczeństwo za stracone, tak głęboko wzruszył Marię, że  postanowiła zająć się tym problemem. Opracowała materiał dydaktyczny zwany „materiałem Montessori”. Praca z tym materiałem dała nieoczekiwanie pozytywne rezultaty. Dzieci upośledzone zaczęły osiągać dobre wyniki w nauce, czego dowodem były oceny z egzaminów do szkoły powszechnej. W 1907 roku w Rzymie Maria Montessori objęła kierownictwo nad przedszkolem dla biednych dzieci ze slumsów, które nazwano  Casa dei Bambini („Dom dziecięcy”). W Casa dei Bambini nie ma zabawek. Przedszkole powstało w ramach eksperymentu – Montessori chciała sprawdzić jak dzieci reagują i pracują z jej materiałem rozwojowym.

Zestaw pomocy dydaktycznych zwany „materiałem Montessori” cechuje:
• prostota, precyzja i estetyka wykonania,
• uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
• dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
• logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
• konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
• ograniczenie - dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

    Maria Montessori mówiła, iż największe możliwości edukacyjne dziecka są wtedy, gdy wystąpi zjawisko "polaryzacji uwagi", czyli długotrwałej, pogłębionej koncentracji na danej czynności. Dziecko uczy się wtedy chętnie i szybko, łatwo i bez wysiłku. Następstwem zjawiska polaryzacji uwagi jest "normalizacja", czyli stan psychicznej równowagi i harmonii. Dziecko jest wtedy spokojne, opanowane, wrażliwe na otoczenie, wierzy w swoje możliwości, staje się odpowiedzialne za swoje czyny, coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. Normalizacja jest, więc głównym celem rozwoju i wychowania dziecka.

    Już po kilku tygodniach w zachowaniu rzymskich, małych podopiecznych zaczęły zachodzić ogromne zmiany. W klasie (bo tak nazywa się montessoriańska grupa przedszkolna) dzieci doskonale się rozwijały. Wkrótce okazało się, że nauczane w Casa dei Bambini dzieci z ubogich rodzin, także dzieci upośledzone umysłowo - zaczęły osiągać lepsze wyniki niż dzieci w normie, uczęszczające do tradycyjnych placówek oświatowych.  Rozpoczął się fenomen Montessori. Tłumy odwiedzających ludzi gromadziły się w przedszkolu, aby przyjrzeć się temu rewolucyjnemu procesowi. Zaczęły powstawać kolejne „Domy dziecięce” w Rzymie, Mediolanie, innych miastach włoskich oraz za granicą. Wieść o genialnej metodzie Montessori szybko się rozeszła. Na całym świecie organizowano szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dziećmi. Sama Montessori odbyła liczne podróże międzykontynentalne uczestnicząc w kongresach pedagogicznych i organizując kursy dla nauczycieli.

    Niestety w dzisiejszych czasach przedszkola i szkoły montessoriańskie to prywatne placówki. Do znanych absolwentów przedszkoli i szkół Montessori należą m.in.: George Clooney (aktor), Beyonce Knowles (piosenkarka), Larry Page i Sergey Brin (założyciele najpopularniejszej obecnie wyszukiwarki internetowej GOOGLE), książę Harry i William  (angielska rodzina królewska), który wraz ze swoją małżonką księżną Kate, wybrali dla swojego 2,5 letniego synka Georg’a przedszkole Montessori.

    
    Zafascynowana metodą Marii Montessori, jej elementy wprowadzam w „Chatce Puchatka” Pogódkach. Oryginalne pomoce rozwojowe Montessori są kosztowne. Dlatego pieniądze uzyskane z tegorocznej charytatywnej zabawy integracyjnej dla rodziców i przyjaciół – przeznaczyłam na wzbogacenie naszego Punktu Przedszkolnego o pomoce montessoriańskie.

W naszym przedszkolu dzieci mają do dyspozycji pomoce rozwojowe kształcące:
1. umiejętności życiowe;
2. rozwój zmysłów;
3. rozwój językowy;
4. umiejętność liczenia;
5.umiejętności naukowe i przyrodnicze.


Na zdjęciach poniżej praca dzieci z materiałem mająca na celu m.in. rozwijanie zdolności manualnych (klamerki, szczypce, łyżka, przesypywanie, przelewanie, guziki, sznurowanie), odkrywanie wielkości (kolorowe walce, cylindry, matrioszka), bogacenie słownictwa (praca z kartami np. biżuteria, homonimy, rymy), poznawanie zwierząt zamieszkujących lasy Europy, poznawanie nazw krajów Europy, stolic państw Europy (praca z mapą) itp. Z satysfakcją obserwuję, że  pomoce cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków i są dużą konkurencją dla tradycyjnych zabawek. Na fotografiach dojrzą Państwo zaangażowanie dzieci w pracę z pomocami, opisane przez Marię Montessori jako „polaryzacja uwagi”.

Aleksandra Wysocka

 

„Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył babcię”.
„Dziadek to ktoś, kto ma srebrne włosy i złote serce”.
(autorzy nieznani)

22 stycznia 2019r. na sali gimnastycznej SP w Pogódkach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, podczas której swoje przedstawienia prezentowały dzieci z Punktu i Oddziałów Przedszkolnych. Licznie przybyli goście z łezką w oku oglądali występy swoich wnucząt. Po części artystycznej dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane prezenty. Następnie, wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. To była miła i wzruszająca uroczystość. Za pomoc w organizacji szczególnie dziękuję: p. Annie Turzyńskiej, p. Monice Paczkowskiej, p. Natalii Kordowskiej, p. Sandrze Borkowskiej, p. Hannie Milewskiej.

Aleksandra Wysocka

 
 

WIGILIA 2018

20 grudnia 2018r. w „Chatce Puchatka” odbyło się przedszkolne spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych Rodziców i pani Dyrektor. Przedszkolaki poprzebierane w jasełkowe stroje, cudownie weszły w swoje role prezentując wierszyki i pastorałki. Następnie odwiedził nas obładowany prezentami Gwiazdor. Po wręczeniu dzieciom prezentów, kolędowaniu i zdjęciach, zasiedliśmy do stołu pełnego pysznych słodkości przygotowanych przez Rodziców. Pragnę serdecznie podziękować za pomoc w organizacji niniejszej uroczystości, a szczególnie: p. Małgorzacie Lesner, p. Annie Żurawskiej, p. Edycie Orlikowskiej, p. Anżelice Chruścickiej, p. Annie Turzyńskiej, p. Monice Paczkowskiej, p. Ewie Jarzembińskiej, p. Ewelinie Wysieckiej-Engler, p. Małgorzacie Patan. W imieniu Rodziców i swoim dziękuję p. Franciszkowi Jarzembińskiemu!                                                                                                                         
To było przepiękne spotkanie, które na długo pozostanie w pamięci i sercach nas wszystkich! 
                             
                                                     Aleksandra Wysocka

  

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Pogódkach serdecznie dziękują organizatorom, uczestnikom i sponsorom przedszkolnej zabawy charytatywnej, która odbyła się 10 listopada 2018r. w sali firmy „Ciecholewski - Wentylacje” w Koźminie. Zebraliśmy 6490 zł. Uzyskana kwota została równo podzielona pomiędzy trzy grupy przedszkolne.

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowanie:

Magdalenie i Janowi Marchewicz, Annie i Marcinowi Czapiewskim, Marii i Zbigniewowi Ciecholewskim - firma „Ciecholewski – Wentylacje”, Joannie i Robertowi Ciecholewskim, Joannie i Tomaszowi Szuty, Annie Trapp – firma „Rolnik”, Arturowi Milewskiemu firma „MilaGum”, Ewie i Krzysztofowi Pawelec, Ewelinie Wysieckiej-Engler – makijaż, Andrzejowi i Hannie Grabowskim, Edycie i Arkadiuszowi Orlikowskim, Emilii i Radosławowi Gdaniec, Joannie i Jackowi Kotlewskim, Jackowi Redzimskiemu, Dawidowi Bielawskiemu, Teresie Gołuńskiej, Barbarze i Grzegorzowi Kiedrowskim, Małgorzacie i Maciejowi Patan, Wiolecie Ćwiklińskiej, Annie Turzyńskiej, Ewelinie Zarębskiej, Marcinowi Gołuńskiemu, Natalii i Andrzejowi Kordowskim, za pyszne ciasta: Małgorzacie Drawskiej, Annie Sierockiej, Krystynie Bukowskiej, Sabinie Jankowskiej, Barbarze Burczyk, Monice Kiżewskiej, Małgorzacie Świeczkowskiej, Dorocie Szarafin, za pomoc: dziewczynom z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Pogódek - Aleksandrze Ossowskiej i Sarze Grzywacz.
                             Aleksandra WysockaMIKOŁAJKI

ANDRZEJKI

30 listopada 2018r. w CHATCE PUCHATKA odbyły Andrzejki. Przedszkolaki poznały tradycje i zwyczaje ludowe związane z tym świętem. Były tańce, zabawy, wróżby i konkursy prowadzone przez „dobre wróżki” oraz słodki poczęstunek. Naszą wspaniałą zabawę prezentują poniższe fotografie.
KONKURS RECYTATORSKI: „Przedszkolak – Mały Polak”


5 listopada 2018r. w „Chatce Puchatka” odbyły się grupowe eliminacje do konkursu recytatorskiego „PRZEDSZKOLAK – MAŁY POLAK”. Gratuluję i dziękuje wszystkim dzieciom, które miały chęć i odwagę wzięcia udziału w tym konkursie. Byli to: AGATA BIELANG (3 lata), WIKTORIA TURZYŃSKA (3 lata), WIKTORIA CZAJKA (4 lata), ADRIANNA PATAN (4 lata) i STANISŁAW PACZKOWSKI (4 lata). W wyniku powyższych eliminacji, w kategorii wiekowej 3-4 latków, podczas konkursu organizowanego 15 listopada w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach – nasze Przedszkole reprezentował STANISŁAW PACZKOWSKI, który podczas tego konkursu zdobył III miejsce. Gratuluje!
Aleksandra Wysocka

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
24 września 2018r. w „Chatce Puchatka” dla przedszkolaków ze wszystkich trzech oddziałów wiekowych, odbyło się spotkanie z Policjantem, panem Przemysławem Bielang (tatusiem Oli i Agatki). Pan Policjant mówił dzieciom o specyfice swojej pracy oraz przybliżył zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Mieliśmy okazję obejrzeć i przymierzyć pełne umundurowanie policyjne. Pan Policjant pokazał nam film dydaktyczny na podstawie którego przeprowadził interesujący, przeplatany zabawnymi scenkami quiz wiedzy. Na pamiątkę przedszkolaki otrzymały opaski odblaskowe, smycze i kolorowanki.
Serdecznie dziękujemy panu Przemysławowi Bielang za ciekawe spotkanie w przemiłej atmosferze!
Aleksandra WysockaWraz z nastaniem nowego roku szkolnego powitaliśmy w „Chatce Puchatka” ubiegłoroczne „maluchy”, które obecnie są już „starszakami”, trzynaścioro „nowych” dzieci i rodziców przedszkolaków. Mamy nadzieję, że dla wszystkich będzie to czas radosny i szczęśliwy!

Pozdrawiam
Aleksandra Wysocka


ROK SZKOLNY 2017/2018

Piknik rodzinny
Więcej zdjęć w galerii

Przedstawienie

W ramach realizacji projektu unijnego "Przedszkolak! To brzmi dumnie" najmłodsze dzieci obejrzały spektakl "Okaż kulturę i chroń naturę" w wykonaniu aktorów  ArtLandii z Prabut.


WIOSENNE PORZĄDKI NA PLACU ZABAW

Słoneczko coraz mocniej ogrzewa nasz plac zabaw, to znak, że czas na wiosenne porządki w przedszkolnym ogrodzie. Przedszkolaki zgodnie postanowiły pomóc panu Sławkowi i ochoczo złapały za łopatki. Dzięki małym współpracownikom, prace porządkowe zostały wykonane szybko, a co najważniejsze w radosnej atmosferze : )

 
ZAJĄCZEK
Dnia 28 marca „Chatkę Puchatka” odwiedził „Zajączek”. Co prawda nie pokazał się nam, ale poukrywał na przedszkolnym placu zabaw koszyczki dzieci z niespodziankami. Podekscytowane przedszkolaki dzielnie szukały swoich koszyków.
KONKURS RECYTATORSKI W PPG Nr 2 w Skarszewach

27 marca 2018r. w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski pt. „WIERSZE O DZIECIACH”. „Chatkę Puchatka” w Pogódkach reprezentował 4-letni BARTOSZ DAWICKI, który zdobył w tym konkursie II miejsce! – SERDECZNIE GRATULUJĘ!


 
 

 

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja, Pracownicy, Rodzice i Dzieci z Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka”  i Oddziałów Przedszkolnych 5,6-latków  przy Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach pragną wyrazić serdeczne podziękowanie uczestnikom wspaniałej, przedszkolnej zabawy charytatywnej, która miała miejsce 4 listopada 2017r. w sali firmy „Ciecholewski – Wentylacje” w Koźminie. Z zabawy i kiermaszu świątecznego zorganizowanego na terenie firmy i w Punkcie Przedszkolnym uzyskano rekordową kwotę 7040 zł !!!

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy ku organizatorom i sponsorom!!! Oto oni:

MAGDALENA I JAN MARCHEWICZ

JOANNA I ROBERT CIECHOLEWSCY

ANNA I MARCIN CZAPIEWSCY

ANNA TRAPP – firma Rolnik

MIROSŁAW MAKOSA – żwirownia Demlin

AGRO-BUD Skarszewy

ALICJA CIECHOLEWSKA – salon kosmetyczny

CELINA GRZYWACZ – salon fryzjerski

EMILIA I RADOSŁAW GDANIEC

MARCIN GOŁUŃSKI I SABINA JANKOWSKA

SŁAWOMIR SOWIŃSKI – firma Sebol

ARTUR MILEWSKI – firma MilaGum

JOANNA KOTLEWSKA

EWELINA WYSIECKA – zabieg kosmetyczny

WIOLETA ĆWIKLIŃSKA

TERESA GOŁUŃSKA

MAŁGORZATA I MACIEJ PATAN

BARBARA I GRZEGORZ KIEDROWSCY

MAGDALENA DAWICKA

JUSTYNA DAWICKA

DOROTA SZARAFIN

MONIKA ROSANI

MAŁGORZATA I TOMASZ HAHN

 


Bal Przebierańców 26.01.2018r.


Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 w „Chatce Puchatka” powitaliśmy:
Dzieci 4-letnie:
Paulinę Bigilską, Bartosza Dawickiego, Szymona Dawickiego, Gabrielę Gołuńską, Nikodema Jendernalik, Filipa Kiżewskiego, Julię Kozłowską, Małgorzatę Król, Zuzannę Kubisz, Radosława Pawelec, Dominika Sulewskiego, Sandrę Trapp.

Dzieci 3-letnie:
Nicolę Borkowską, Gracjana Bukowskiego, Nicolę Hahn, Mateusza Kiżewskiego, Laurę Marchewicz, Stanisława Paczkowskiego, Adriannę Patan, Zuzannę Trapp, Stanisława Wysieckiego, Macieja Zarębskiego.

Kochane Maluchy! Życzymy Wam szybkiej adaptacji w społeczności przedszkolnej oraz wspaniałej zabawy w gronie nowych przyjaciół!

Aleksandra Wysocka

Mikołajkowy zawrót głowy


ROK SZKOLNY 2016/2017

Oficjalne zakończenie roku szk. 2016/2017Pogadanka o bezpieczeństwie na drodze !
W piątek 3- 4- latki mogły przymierzać kamizelki odblaskowe, które otrzymaliśmy od pana Jacka Redzimskiego, tatusia naszego Mieszka. Pani Danuta Andrearczyk, która zajmuje się w szkole wychowaniem komunikacyjnym, podała dzieciom kilka ważnych informacji, jak należy poruszać się po drodze i być widocznym dla kierowców. Potem nastąpiło przymierzanie kamizelek i oglądanie się w lustrze. Dziękujemy panu Jackowi za cenny prezent, który pozwoli pani Oli i dzieciom bezpiecznie poruszać się po Pogódkach.
                                              
A. Chilicka


WIGILIA

SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM
30 września w „Chatce Puchatka” odbyło się spotkanie z policjantem z Posterunku Policji w Skarszewach panem Jackiem Nowickim (tatusiem Elżbiety i Adama). Tematem naszego spotkania było poznanie specyfiki zawodu policjanta, utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu.
Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem i podziwem słuchały naszego gościa. Na zakończenie wizyty dzieci podziękowały panu policjantowi wręczając mu kwiaty oraz album ze swoimi pracami.
Aleksandra Wysocka

 

WITAMY W „CHATCE PUCHATKA”!

1 września zdecydowana większość 3-4 latków z lekkim przerażeniem w oczkach, przekroczyła po raz pierwszy próg przedszkolny. Maluchy szybko jednak przekonają się, że przedszkole to bardzo przyjazne miejsce, gdzie czas spędza się miło i sympatycznie. Witamy w „Chatce Puchatka”:

3-latki:
Martę Gdaniec, Gabrielę Gołuńską, Filipa Kiżewskiego, Julię Kozłowską, Małgorzatę Król, Radosława Pawelec, Blankę Sulewską;

4-latki:
Aleksandrę Bielang, Mateusza Borkowskiego, Jakuba Czapiewskiego, Wojciecha Gołuńskiego, Fabiana Jankowskiego, Mikołaja Kiedrowskiego, Kamila Lorbieckiego, Mikołaja Machutę, Elżbietę Nowicką, Elizę Patan, Mieszka Redzimskiego, Brajana Sulewskiego, Macieja Szarafin, Julię Świeczkowską, Paulinę Świeczkowską, Marię Turek, Zuzannę Zarębską, Martę Olejnik.

Pozdrawiam
Aleksandra Wysocka

 
Zakończenie roku 2015/16

 Więcej zdjęć w galerii "Zakończenie roku w przedszkolu".

Zapraszam do obejrzenia filmiku z PIKNIKU RODZINNEGO. Link poniżej;) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=itX5WPOpYXc&feature=youtu.be
PIKNIK RODZINNY 2016
25 maja 2016r. w ogrodzie przy Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Pogódkach odbył się PIKNIK RODZINNY. To był wyjątkowy dzień, ponieważ obchodziliśmy aż trzy święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Naszym celem było zintegrowanie dzieci, ich rodziców oraz sprawianie radości wszystkim członkom rodziny poprzez udział we wspólnych zabawach i konkursach. Po powitaniu uczestników pikniku, obejrzeliśmy części artystyczne w wykonaniu: 3,4-latków z Punktu Przedszkolnego  (pod kier. p. Aleksandry Wysockiej) oraz 5-latków z Oddziału Przedszkolnego (pod kier. p. Emilii Gdaniec). Następnie dzieci wręczyły rodzicom wykonane przez siebie upominki i rozpoczęły się zabawy, zumba, konkurencje sportowe. Lawinę śmiechu, radości i dobrego humoru wywołała zabawa integracyjna „Czerwony Kapturek”. Dla każdego uczestnika imprezy czekała kiełbaska z grilla, napoje oraz pyszne ciasta przygotowane przez rodziców. Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom, którzy przyczynili się do tego by ten dzień był niepowtarzalny. Przepiękna pogoda, przyjemna, rodzinna atmosfera, wiele ciekawych atrakcji sprawiły, że wszyscy spędziliśmy fantastyczne, pełne miłych wspomnień przedpołudnie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć!!!
                                      Aleksandra Wysocka


WARSZTATY GIPSOWE

11.05.2016r. przedszkolaki brały udział w warsztatach gipsowych organizowanych w Oddziale Przedszkolnym 5-latków. Podczas warsztatów każde dziecko otrzymało pojemnik z wodą i gipsem ceramicznym oraz formy do odlewów. Zadaniem maluchów było wykonanie odlewów form gipsowych. Zajęcia były niezwykle ciekawe, pozwalały na rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych, a nade wszystko dały przedszkolakom wiele radości i zadowolenia z uzyskanych efektów swojej pracy. Po wyschnięciu, prace zostały pomalowane przez dzieci temperami i wręczone rodzicom jako upominki z okazji Dnia Matki i Ojca.
                         Aleksandra Wysocka 

 

KONKURS RECYTATORSKI: „Pory roku w poezji dla dzieci”
13 kwietnia 2016r. odbył się w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 1 w Skarszewach III Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Pory roku w poezji dla dzieci”. Udział w nim wzięło dziewiętnaścioro uczestników z gminy Skarszewy. Do konkursu przystąpiły reprezentacje z dziesięciu placówek. Poziom jaki prezentowały dzieci był bardzo wysoki. Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Pogódkach reprezentowała 4-letnia ANTONINA KOZŁOWSKA, która zdobyła w tym konkursie II miejsce!
Gratuluję Tosi wspaniałych umiejętności aktorskich i recytatorskich! Życzę dalszych sukcesów w kolejnych konkursach na coraz wyższych szczeblach edukacji!    
Aleksandra Wysocka


NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA - KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury i Publiczna Biblioteka w Skarszewach zorganizowały konkurs plastyczny na NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ. Do konkursu zgłoszono ponad 90 prac! Finał konkursu odbył się 24 marca 2016r. Z dumą informuję Państwa, iż w kategorii przedszkole nagrodę zdobyła 4-letnia MILENA BORKOWSKA z naszego Punktu Przedszkolnego w Pogódkach! Składam serdeczne gratulacje Milence i Jej rodzicom! Poniżej fotografia naszej nagrodzonej. Więcej informacji i zdjęć pod adresem:
https://www.facebook.com/permalink.phpstory_
fbid=1093568157372290&id=882953875100387

Wystarczy kliknąć na powyższy link, aby automatycznie przejść do powyższej strony. 
Aleksandra Wysocka

 


WIELKANOC W "CHATCE PUCHATKA"PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY I OSP POGÓDKI W PRZEDSZKOLU
21 marca 2016r. w aurze cudownej pogody powitaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Jak w ubiegłym roku, tak i teraz mieliśmy zaszczyt gościć tego dnia w „Chatce Puchatka” strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogódkach. Chętne dzieci przyniosły do przedszkola wykonane wspólnie z rodzicami Marzanny. Wszystkie Marzanny były piękne i w ich przygotowanie włożono wiele pracy twórczej, dlatego przedszkolaki z odrobinką smutku w serduszkach układały swoje kukły na stosie. Wiedzieliśmy jednak, że aby tradycji stało się zadość – Marzanny należało spalić. Przy głośnych okrzykach: „Żegnaj zimo! Witaj wiosno!”, pod czujnym okiem strażaków dbających o nasze bezpieczeństwo – spaliliśmy Marzanny. Następnie pan Piotr Turek, prezes OSP w Pogódkach i Jego koledzy zademonstrowali niezwykle interesujący pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na zakończenie podziękowaliśmy strażakom za ich pracę i ogrom wiedzy jaki nam tego dnia przekazali!!! Jednocześnie zdecydowana większość przedszkolaków zadeklarowała, że w przyszłości zostanie strażakami
Aleksandra Wysocka


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 2016

Tegoroczny szkolny konkurs recytatorski pt. „Twórczość poetów polskich”, cieszył się wśród przedszkolaków dużym zainteresowaniem. Do konkursu przygotowało się siedmioro dzieci: Marcin Milewski, Antonina Kozłowska, Marcelina Wycinka, Dorota Rosani, Weronika Orlikowska, Marta Gdaniec, Maria Turek. W wyniku przedszkolnych eliminacji grupę dzieci 3,4-letnich w szkolnym konkursie recytatorskim, który odbył się 11 marca 2016r. w bibliotece w Pogódkach, reprezentowały:

1. Dorota Rosani, lat 4;
2. Antonina Kozłowska, lat 4;
3. Maria Turek, lat 3.

Mistrzem Recytacji Punktu Przedszkolnego w roku szkolnym 2015/16 (podobnie jak w roku ubiegłym!)  została ANTONINA KOZŁOWSKA, która będzie reprezentować nasze przedszkole 13.04.2016r. podczas gminnego konkursu recytatorskiego w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 1 w Skarszewach.
Gratuluję umiejętności, odwagi, wytrwałości i pamięci Tosi oraz wszystkim uczestnikom konkursu!!!
Aleksandra Wysocka

ZIMOWE SZALEŃSTWO!!!NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA - KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury i Publiczna Biblioteka w Skarszewach zorganizowały konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Z pogódzkiej grupy najmłodszych przedszkolaków do w/w konkursu przystąpiło aż siedmioro dzieci: Gracjan Gliwa, Bartosz Dalecki, Antonina Kozłowska, Zuzanna Zarębska, Wojciech Gołuński, Dorota Rosani, Vanessa Sulewska. Finał konkursu odbył się 14 stycznia 2016r. Konkurencja była ogromna.  W związku z tym mam ogromny zaszczyt poinformować Państwa, iż w kategorii przedszkole nagrodę zdobyła ZUZANNA ZARĘBSKA z naszego Punktu Przedszkolnego w Pogódkach! Gratuluję pomysłowości i kreatywności Zuzi, jej rodzicom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, gdyż szopki były przepiękne! Poniżej fotografia Zuzanny oraz  jej nagrodzonej szopki.
Aleksandra Wysocka
 
 
 WIGILIA W PRZEDSZKOLU
18 grudnia 2015r. w grupie 3-4latków odbyło się przepiękne spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości. Dzieci wspaniale zaprezentowały przedstawienie jasełkowe poprzeplatane piosenkami i kolędami oraz fantastycznie wykonały układ taneczny z pomponami do utworu „Coraz bliżej święta” Ani Szarmach. Po części artystycznej przybył Gwiazdor z workiem pełnym prezentów. Poczym wspólnie zasiedliśmy do stołu pachnącego wypiekami i owocami przygotowanymi przez rodziców, za co należą im się szczególne podziękowania. Ta uroczystość na pewno na długo zapadnie w serduszkach i sercach wszystkich obecnych!!!
Aleksandra Wysocka
 
 

 

 
 
PRZEDSZKOLNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2015


PODZIĘKOWANIE

14 listopada 2015 odbyła się wspaniała zabawa integracyjna dla rodziców i przyjaciół dzieci z Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Pogódkach. Z zabawy i kiermaszu zebraliśmy 3816,- zł! Uzyskana kwota została podzielona na dwie grupy przedszkolne. W sposób szczególny pragnę podziękować za sponsoring i trud włożony w organizację zabawy: P. W. M. ĆWIKLIŃSKIM, P. E. R. GDANIEC, P. M. J. MARCHEWICZ, P. J. R. CIECHOLEWSKIM, P. A. P. TUREK, P. TERESIE GOŁUŃSKIEJ, P. FRANCISZKOWI JARZEMBIŃSKIEMU, P. K. M. KOZŁOWSKIM, P. M. K. DALECKIM, P. B. G. KIEDROWSKIM, P. M. J. REDZIMSKIM, P. M. M. PATAN, P. D. P. SZRAFIN. 

                                         Aleksandra Wysocka

VIII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ – KONKURS PLASTYCZNY

Jesteśmy dumni, iż czteroletnia MARCELINA WYCINKA z Punktu Przedszkolnego w Pogódkach, 18.11.2015r. zdobyła wyróżnienie w VIII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego w Tczewie w kategorii konkurs plastyczny w grupie dzieci w wieku do 9 lat! Marcelinka wykonała ilustrację do utworu Jana Majewskiego pt. „Pacierz Biedronki”.  Poniżej zdjęcie naszej zwyciężczyni i jej pracy. Serdecznie gratuluję!
                                                             Aleksandra Wysocka


JESIENIĄ W "CHATCE PUCHATKA"...
 

Witamy w CHATCE PUCHATKA
w roku szkolnym 2015/2016!!!1go września 2015r. miło mi było powitać w „Chatce Puchatka” najmłodsze dzieci nieśmiało wkraczające w mury naszego przedszkola. Oto one:
 
3-latki: Wojciech Gołuński, Mikołaj Kiedrowski, Eliza Patan, Mieszko Redzimski, Maciej Szarafin, Maria Turek, Zuzanna Zarębska, Marta Gdaniec (najmłodszy przedszkolak );

4-latki: Filip Bielang, Milena Borkowska, Robert Borkowski, Sara Bukowska, Antoni Chmieliński, Jakub Ćwikliński, Bartosz Dalecki, Gracjan Gliwa, Milena Grabowska, Antonina Kozłowska, Magda Machuta, Marcin Milewski, Weronika Orlikowska, Dorota Rosani, Vanessa Sulewska, Marcelina Wycinka.

Wszystkim przedszkolakom życzę wesołej i bezpiecznej zabawy w gronie nowych przyjaciół, samych pogodnych dni oraz radości w zdobywaniu wiedzy!

                                                                                  Aleksandra Wysocka

 


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15


Więcej zdjęć w galerii "Zakończenie roku w oddziałach przedszkolnych 2015"

Punkt przedszkolny w Izbie Regionalnej


Dzieci z punktu przedszkolnego w bibliotecePODZIĘKOWANIE
8 listopada 2014 r. odbyła się tradycyjna impreza integracyjna dla rodziców i przyjaciół dzieci z Oddziałów i Punktu Przedszkolnego w Pogódkach. Miło mi poinformować Państwa, iż zebraliśmy rekordową sumę 5135,23 zł!!! Uzyskana kwota została przekazana na zakup zabawek dla przedszkolaków.
Szczególne podziękowania za sponsoring i organizację zabawy kieruję ku:  P. MAGDALENIE I JANOWI MARCHEWICZ, P. JOANNIE I ROBERTOWI CIECHOLEWSKIM, P. WIOLECIE ĆWIKLIŃSKIEJ, P. MICHALINIE WIECKIEJ-SZULTKA, P. ALEKSANDRZE I PIOTROWI TUREK, P. NATALII I ANDRZEJOWI KORDOWSKIM, P. TERESIE GOŁUŃSKIEJ, P. KAROLINIE KOZŁOWSKIEJ, P. IWONIE MELLER, P. KAROLINIE I JACKOWI NOWICKIM, P. ANNIE I MARCINOWI CZAPIEWSKIM, P. MONICE I KRZYSZTOFOWI ROSANI,  P. FRANCISZKOWI JARZEMBIŃSKIEMU.
Aleksandra Wysocka

POWITANIE WIOSNY ZE STRAŻAKAMI OSP

20 marca 2015 r. nasze przedszkolaki hucznie powitały długo oczekiwaną Wiosnę. Do tego dnia przygotowywaliśmy się już odpowiednio wcześniej poznając na zajęciach tradycje i zwyczaje pożegnania zimy, ucząc się piosenek, wierszyków i okrzyków o tematyce wiosennej. Marcelina Wycinka, Mateusz Kosznik, Marta Szultka i Nina Kordowska w tym dniu przynieśli do przedszkola piękne Marzanny, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wszystkich dzieci. A to był dopiero początek wiosennych atrakcji…


Marzanny zostały w przedszkolu, a my podekscytowani ruszyliśmy spacerkiem na boisko wiejskie w Pogódkach, gdzie byliśmy umówieni na spotkanie ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej! W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci  ze specyfiką ich trudnej pracy. Dzieci pochwaliły się znajomością telefonicznych numerów alarmowych, dowiedziały się w jakich okolicznościach i w jaki sposób należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych i powodzi. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać ubiór, sprzęt i wyposażenie wozu, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Największe zainteresowanie wzbudziła przejażdżka wozem strażackim przy dźwiękach syren. Następnie zaprosiliśmy strażaków do przedszkola. W strażackiej asyście bezpiecznie spaliliśmy Marzanny. Na zakończenie podziękowaliśmy strażakom – panu Piotrowi Turek i jego kolegom Mateuszowi i Michałowi. Całe spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze i na długo pozostanie w pamięci naszych milusińskich.
Aleksandra Wysocka 
KONKURS RECYTATORSKI

Tradycyjnie w naszej społeczności przedszkolno-szkolnej marzec jest miesiącem poświęconym twórczości poetów polskich. 12.03.2015r. odbył się w bibliotece w Pogódkach konkurs recytatorski, którego tematem przewodnim dla oddziałów przedszkolnych była „Twórczość Juliana Tuwima”. Punkt Przedszkolny 3-4 latków reprezentowali:
1. Burczyk Aleksandra (lat 4 - „Murzynek Bambo”)
2. Kozłowska Antonina (lat 3 - „Okulary”)
3. Szarafin Aleksandra (lat 4 - „Kotek”)
4. Szultka Marta (lat 4 - „Okulary”)
Mistrzem Recytacji w kategorii 3-4 latków została ANTONINA KOZŁOWSKA, która następnie 27.03.2015r. w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 1 w Skarszewach reprezentowała nasze dzieci podczas gminnego konkursu recytatorskiego pt. „Twórczość Juliana Tuwima wiecznie żywa”.
Z przyjemnością informuję Państwa, iż trzyletnia ANTONINA KOZŁOWSKA z Punktu Przedszkolnego w Pogódkach, podczas tego konkursu zdobyła II miejsce!!!
Gratuluję Tosi i Jej rodzicom tak wielkiego sukcesu!
Aleksandra Wysocka
 
 
W OCZEKIWANIU NA WIELKANOC…Jasełka w przedszkolu

  
 
 
 
 

 


 
 

 
 
 
 

 


 
 

 

  


 
 
 


Twój numer IP -34.229.76.193
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 65 odwiedzający (105 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=